Portal PLYCA de Suport a Empreses

PLYCA-Notificacions

En aquesta pàgina hi ha tota la documentació i el material d’ajuda sobre el programari PLYCA-Notificacions necessaris per dur a terme una comunicació electrònica correcta. Aquest programari s’empra per a la gestió de notificacions telemàtiques.

Si heu rebut a la safata de correu electrònic un missatge amb un avís de comunicació pendent, en aquesta secció de l’ajuda es detallen tots el processos necessaris per obrir aquestes notificacions i accedir al contingut. Així mateix, s’aborden aspectes com ara la descripció general del que són les notificacions telemàtiques, requisits i instal·lació de programari, gestions habituals i resolució dels problemes més comuns.

En l’apartat Ajuda, trobareu guies amb passos que detallen les diferents accions que es poden fer amb PLYCA-Notificacions. A l’apartat Informació, trobareu els conceptes generals necessaris per comprendre el funcionament de l’aplicació. A l’apartat Errors trobareu solucions als problemes més comuns amb què es troben els usuaris.

Instal·lació de PLYCA-Notificacions

PLYCA-Notificacions s’inclou dins la notificació telemàtica i s’instal·la en el cas que es requereixi per obrir la notificació. Per tant, no cal instal·lar PLYCA-Notificacions abans d’obrir una notificació descarregada del Portal de licitacions.

Desinstal·lar PLYCA-Notificacions

PLYCA-Notificacions és una aplicació Java Web Start i, per tant, s’ha de desinstal·lar des del tauler de control de Java.

 • Desinstal·lació a Windows:
  1. Inicieu el menú Inici de Windows
  2. Feu clic a Programes (totes les aplicacions a Windows 10)
  3. Cerqueu Java als programes que apareixen
  4. Feu clic a Configura Java per iniciar el tauler de control de Java
  5. Seleccioneu l’opció Veure… de l’apartat Arxius temporals d’Internet.
  6. Seleccioneu l’aplicació ClientNotificacions i feu clic al botó Esborra (X vermella) per eliminar-la.
   Captura desintalar PLYCA-Notificaciones
 • Desinstal·lació a MacOS:
  1. Obriu les preferències de sistema
  2. Feu clic a Java per obrir el tauler de control de Java.
  3. Seleccioneu l’opció Veure… de l’apartat Arxius temporals d’Internet.
  4. Seleccioneu l’aplicació ClientNotificacions i feu clic al botó Esborra (X vermella) per eliminar-la.
   desinstalar PLYCA-Notificaciones MacOS

desinstalar PLYCA-Notificaciones

Obrir notificacions telemàtiques

Vídeo d’exemple:

A l’adreça electrònica indicada a les vostres dades al Portal de licitació rebreu un avís en el moment en què rebeu una notificació telemàtica. Podeu obrir aquesta notificació amb:

 • L’enllaç que es mostra al dit correu
 • L’accés a la part privada del Portal amb certificat digital a l’opció del menú Els meus Expedients.

Per a això, un cop dins Els meus expedients:

 1. Seleccioneu l’expedient que us interessi. Feu-hi clic.
 2. Un cop dins els detalls de licitacions, seleccioneu Comunicacions.
 3. Obriu la notificació i es descarregarà un arxiu. PLYCA-Notificacions s’obrirà automàticament i us permetrà acceptar o rebutjar la notificació. És necessari fer ús d’un certificat digital. Cal advertir que, en el cas que tingueu disponible més d’un certificat digital, cal seleccionar el certificat que s’ha fet servir prèviament a la part privada del portal.

 

 

Rebutja notificacions telemàtiques

 1. Seleccioneu l’expedient que us interessi. Feu-hi clic.
 2. Un cop dins els detalls de licitacions, seleccioneu Comunicacions.
 3. Obriu la notificació i es descarregarà un arxiu. PLYCA-Notificacions s’obre automàticament i us permet de rebutjar la notificació. És necessari fer ús d’un certificat digital. Cal advertir que, en el cas que tingueu disponible més d’un certificat digital, cal seleccionar el certificat que s’ha fet servir prèviament a la part privada del portal.

Nota: a partir d’aquest moment, la notificació deixa de mostrar-se a l’apartat Els meus expedients. En qualsevol cas, la notificació apareix al llistat de comunicacions associades a l’expedient a la pestanya Comunicacions de l’expedient al qual pertany (visible després d’identificar-se amb certificat digital al portal de licitació).

Què són les notificacions telemàtiques

És el servei que permet l’enviament, la recepció i l’accés en línia a les notificacions que, fins al moment, s’enviaven per correu postal. Una notificació telemàtica té la mateixa validesa que les notificacions en paper, des del moment en què el seu destinatari accepta el canal telemàtic per a la recepció de notificacions.
Els organismes que habilitin aquestes notificacions posen a disposició dels destinataris notificacions telemàtiques que han de ser acceptades mitjançant signatura electrònica pel seu destinatari .
Els certificats d’enviament i de lliurament de notificacions queden emmagatzemats al sistema de manera automàtica des del moment de la seva posada a disposició, garantint alhora les mateixes garanties jurídiques que les que s’envien per correu postal.

Requisits PLYCA-Notificacions

Per a l’ús de PLYCA-Notificacions s’han de complir els requisits següents:

 • Complir els requisits tècnics validats a l’adreça següent. El requisit de Java s’ha de validar amb Internet Explorer o Firefox 52 ESR.
 • Disposar d’un certificat digital personal vigent que compleixi els requisits.
 • Disposar d’un espai mínim disponible al disc de 100 MB
 • Disposar d’un mínim d’1 GB de memòria RAM

Quins estats pot tenir una notificació telemàtica

Una notificació telemàtica es pot trobar en algun dels estats següents:

 • Posada a disposició: la notificació ha estat lliurada a la bústia del destinatari i es troba disponible per accedir-hi; en aquest cas, pot ser acceptada o rebutjada.
 • Llegida: el destinatari ha acceptat la notificació, l’ha obert i ha tingut accés al contingut.
 • Rebutjada: el destinatari, de manera voluntària, decideix no tenir accés a aquesta notificació i, per tant, no accedir al contingut.
 • Expirada: estat que té els mateixos efectes que el rebuig, però en el qual, un cop transcorregut el termini de 10 dies naturals des de la posada a disposició i si el destinatari no ha manifestat expressament la seva intenció d’accedir-hi o de rebutjar-la, la notificació deixa d’estar disponible, i el tràmit de notificació es dona formalment per complert.

Període d'acceptació/rebuig d'una notificació

Si no s’ha acceptat o rebutjat una notificació telemàtica en el termini previst, és a dir, 10 dies naturals des de la posada a disposició, la comunicació s’entendrà com rebutjada.

On veure el missatge d'error a Java

Si, en arrencar l’aplicació, es mostra el missatge d’error següent:

feu clic al botó Detalls de la finestra i consulteu el missatge d’error:

No s'ha pogut carregar la URL, ni l'arxiu especificat

L’aplicació s’ha eliminat de la memòria cau de Java; per tant, no es troba en obrir-se. En algunes versions antigues de Java, hi ha un problema pel qual, si obriu la notificació descarregada des de les descàrregues del navegador que feu servir, l’aplicació PLYCA-Notificacions s’elimina de la memòria cau. És millor que obriu les notificacions i els sobres electrònics des de la carpeta del sistema operatiu (i que eviteu obrir-los des del navegador). Des de la versió 1.8.0_201 de Java aquest problema està solucionat.

S'ha trobat una entrada sense signatura al recurs

Accediu al tauler de control de Java segons es descriu a l’enllaç (Windows) / enllaç (MAC) següent, i feu clic al botó Configuració… de l’apartat Arxius temporals d’internet. S’obre una nova pantalla en què heu de seleccionar l’opció Conserva els arxius temporals al meu ordinador. Feu clic a D’acord i després a Aplica per finalment arrencar o instal·lar de nou l’aplicació.

No s’ha pogut carregar el recurs

Configureu la connexió de xarxa de la màquina virtual Java perquè es puguin descarregar els recursos necessaris per a l’execució. Per configurar la connexió mitjançant proxy, feu clic a l’enllaç següent.

No s'ha pogut analitzar el fitxer d'inici. Error a la línia 0

La causa és que s’ha tancat una notificació telemàtica sense haver-la acceptat o rebutjat. En aquest cas, es requereix que es descarregui de nou la notificació del portal.

La notificació no es pot acceptar

Quan s’intenta acceptar la notificació, però no ho permet i no mostra cap missatge d’error, acostuma a ser per una incompatibilitat entre les llibreries de Java instal·lades. Per aquest motiu recomanem que reviseu les llibreries instal·lades a la carpeta C:\Arxius de programa (x86)\Java\jre<versió>\lib\ext i que n’elimineu temporalment les que generin problemes. Actualment, hi ha dues llibreries que poden ocasionar problemes:

 • bcmail-jdk16-146.jar
 • bcprov-jdk16-146.jar